Nor Ain Rusli
Nor Ain Rusli

- revolution -mienankatta
one more word tari na kute
tada sora da ke de
to late doshite kowarete ku no..

Tiada ulasan