Nor Ain Rusli
Nor Ain Rusli

COVID-19 | Pesanan Kepada Penjawat Awam

Pesanan kepada Penjawat Awam.


Dalam situasi Perintah Kawalan Pergerakan berkaitan COVID-19, tuan/puan dilarang menyebarkan sebarang maklumat yang tidak sahih dan tidak tepat kepada umum melalui pelbagai saluran media.

Tiada ulasan