Nor Ain Rusli
Nor Ain Rusli

Kelegaan Pengalir Penghantaran Dengan Tanah, Bangunan Atau Rumah Beserta Talian Telefon (Overhead)


Pemasangan dengan talian telekom

i. Jarak minimum diantaranya tidak kurang daripada 60cm untuk talian lembar yang tidak dibumikan seperti pengalir lampu jalan.

ii. Jalan miniman diantaranya tidak kurang dari 30cm untuk talian lembaga yang dibumikan seperti neutral.

iii. Sekiranya talian lembaga tidak bersalut, talian telecom mestilah bersalut atau kedua-duanya bersalut.1 ulasan