Nor Ain Rusli
Nor Ain Rusli

Pemilihan Tempat Untuk Elektrik Di Dalam Pembinaan Talian Atas Voltan Rendah (Overhead)

Faktor yang perlu diambil kira untuk penempatan tiang elektrik


1. Tiang tiang yang akan didirikan di kawasan simpang jalan @ kawasan tanah lapang (rizab) @ orang awam @ swasta. (Procedure hendaklah dirujuk di dalam JBE 477)


2. Tiang yang dididrikan di persisiran jalan yang berlongkang.

3. Penempatan tiang mengikut keadaan simpang siur jalan selekoh, simpang T, simpang 3 dan lain-lain lagi.

4. Keadaan tanah pada satu-satu kawasan. Sesatu kawasan tanah yang terdapat saluran perkhidmatan yang lain seperti paip air, kabel telekom dan kabel elektrik, kedudukan tiang perlulah dielakkan daripada kawasan ini.

Tiada ulasan